Менаџмент

Директор

Lucic1

Извршни директор за развој и инвестиције

Laza

Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду

Mira

Извршни директор сектора водовод и канализација

Dragana

Извршни директор сектора чистоће, зеленила и погребних услуга

Milica

Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова

Nebojsa