Водоснабдевање

Омогућавамо водоснабдевање свим грађанима општине Младеновац. Такође улажемо у развој водоводне мреже

Канализација

Омогућавамо коришћење канализационе мреже свим грађанима општине Младеновац. Такође улажемо у развој и ширење канализационе мреже

Одржавања комуналне хигијене

Одржавање свих улица на територији општине Младеновац, које укључује чишчење прање улица као одношење смећа

Одржавања гробља и погребне услуге

Одржавања гробља и погребне услуге, одржавање гробног места и заједничких површина и објеката на гробљу, издавање услова за изградњу породичне гробнице, сахрањивање и формирање хумке, коришћење капеле и сале - трпезарије, сахрањивање у гробници, превоз посмртних остатака, есхумација по радном налогу, израда армирано - бетонских опсека, издавање металних калупа за израду опсека

Одржавања зеленила и дрвореда

Кошење, грабуљање и заливање травњака чишћење стаза и пражњење канти за смеће орезивање и окопавање живе ограде, шибља и ружа окопавање, заливање и прехрана сезонског цвећа утовар и одвоз лишћа, грања, отпада и смећа орезивање дрвореда са формирањем крошње сечење сувих стабала скидање снега са четинара крчење неизграђених зелених површина од самониклог растиња садња младих садница дрвећа, шибља, живе ограде, ружа и сезонског цвећа

Услуге грађевинских машина

Услуге грађевинских машина, транспортних средстава и специјалних возила булдозер ТГ - 120 камион кипер ФАП носивости 5 - 20 т утоваривач - ровокопач мини утоваривач ровокопач “Bobcat ” чистилица “RAVO” компресор Fagram специјално возило за одржавање канализације “Wоmа” или “Mopo” специјално возило фекална цистерна од 6 т носивости испорука воде цистерном за воду одвоз отпада, индустријског отпада или отпада са дивљих депонија агрегат за струју муљна пумпа