Позив за подношење понуда за ЈН 04/2017 УМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 04/2017 УМВ-Преузми

Измена конкурсне документације за ЈН 04/2017 УМВ-Преузми

Питање и одговор за ЈН 04/2017 УМВ-Преузми

Обавештење о продужењу рока за ЈН 04/2017 УМВ-Преузми

Измена конкурсне документације за ЈН 04/2017 УМВ-Преузми

 

Објављено 18.07.2017    Ажурирано 20.07.2017 

Позив за подношење понуда за ЈН 03/2017 УМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 03/2017 УМВ-Преузми

 

Објављено 14.07.2017       Ажурирано 14.07.2017

Позив за подношење понуда за ЈН 10/2017 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 10/2017 ДМВ-Преузми

Питање и одговор за ЈН 10/2017 ДМВ-Преузми

Oбавештење о продужењу рока за ЈН 10/2017 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 10/2017 ДМВ исправка -Преузми

Питање и одговор за ЈН 10/2017 ДМВ-Преузми

Одлука о додели уговора за ЈН 10/2017 ДМВ-Преузми

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10/2017 ДМВ-Преузми

 

Објављено 22.06.2017    Ажурирано 19.07. 2017

Позив за подношење понуда за ЈН 04/2017 ОП-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 04/2017 ОП -Преузми

Питање и одговор за ЈН 04/2017 ОП-Преузми

 

Објављено 20.06.2017       Ажурирано 17.07.2017

Позив за подношење понуда за ЈН 02/2017 УМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 02/2017 УМВ-Преузми

Одлука о додели уговора за ЈН 02/2017 УМВ-Преузми

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02/2017 УМВ-Преузми

Објављено 13.06.2017       Ажурирано 28.06.2017