Вести

Поштовани корисници,
у циљу побољшања квалитета наших услуга,
позивамо Вас да своје коментаре, предлоге и сугестије шаљете путем СМС-а на број телефона 064/8147187.
Унапред Вам захваљујемо на сарадњи!

ЈКП "Младеновац"DSCN2359

Потрошња воде у овим тропским данима је знатно увећана. Наводњавање пољопривредних површина, заливање, расхлађивање плочника, тротоара и тераса, прање аутомобила при овим условима представља ненаменску и нерационалну потрошњу воде. ЈКП Младеновац је максимално ангажовало све своје производне капацитете како би се обезбедило довољно воде за све потрошаче. Међутим, у ситуацији нерационалне потрошње може доћи до пада притиска и повремених прекида у водоснабдевању појединих делова града. Овом приликом, апелујемо на наше суграђане да рационално користе воду како би ЈКП Младеновац свим корисницима гарантовало уредно водоснабдевање.

download 116545 1447890750downloaddownload 2

Цењени корисници,

као одговоран човек, имам обавезу да вас обавестим да је ЈКП "Младеновац", поступајући по налогу републичког санитарног инспектора, Мирослава Шипића, на рачунима за јануар 2017. године истакло обавештење о решењима из 2012. године о забрани коришћења воде за пиће са појединих извориштa под претњом санкцијама у случају непоступања по истом. Иако је то била обавеза мојих претходника још од 2012. године, због њиховог неодговорног понашања, грађани нису били обавештени о решењима број 530-02-8780/2012-10, 530-02-21/2013-10, 530-028952/2012-10, 530-02-20/2013-10, 530-02-1644/2014-10, 530-02-19/2013-10, 530-02-1376/2014-10 на основу којих се забрањује коришћење воде за пиће са појединих изворишта.

Решења су на снази све до прибављања нових резултата. Градски Завод за јавно здравље Београд, као меродавна установа, дала је стручно мишљење (решење број 4596/2) о хигијенској исправности воде за пиће из ЈКП "Младеновац" у којем се наводи:

На основу обраде резултата лабораторијског испитвања воде и праћења стања на водоводу којим управља ЈКП "Водовод и канализација" Младеновац у горе наведеном, као и у претходном вишегодишњем периоду праћења, сматрамо да и поред регистрованих одступања у погледу обима, врсте и вредности испитиваних параметара, одступања или уопште немају здравствени значај или нису досегла вредности које би могле штетно утицати на здравље корисника. Оцена квалитета воде у погледу безбедности, односно, могућности коришћења је донета на оснoву релевантних критеријума - Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ бр. 42/98), Закона о безбедности хране (Сл. гласник РС бр 41/09), Закона о јавном здрављу (Сл гласник РСбр 15/2016), Директиви Европске уније о води намењеној за људску потрошњу (COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption) и препорукама Светске здравствене организације.

Упркос томе што је на основу стручног мишљења градског Завода за јавно здравље Београд, вода из младеновачког водовода безбедна за пиће, ЈКП "Младеновац" и даље предузима све мере у циљу побољшања квалитета воде.

У Младеновцу,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Директор ЈКП “Младеновац“  Mладеновац

22.02.2017. године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Владета Лучић