Вести

У циљу подизања нивоа хигијене у граду, ЈКП "Младеновац" обезбедило је вакуумски усисивач који је погодан за чишћење тротоара, а посебно степеница и тешко доступних места. Ова врста усисивача од велике је користи у јесењим данима, јер се са њим може купити и лишће са јавних површина успешније од класичног  начина који је до сада практикован.

usisivac

Екипе грађевинске оперативе ЈКП Младеновац, без прекида, настављају са свакодневним радовима на санацији и изградњи атарских и некатегорисаних путева на територији општине Младеновац. Након Сенаје, машине и радници су се пребацили у Велику Иванчу, где су беспрекорно одрадили посао, затим у Јагњило, а тренутно изводе радове у Рабровцу. 

iv2

Троскова бара у Великој Иванчи у дужини ид 670 метара

kuc1,

Пут за Кућерине У јагњилу, дужина 500 метара

20151117 123448

Пута за Брђане- Јагњило

iv4

Атарски пут за Класово, Рабровац-почетак радова.

DSCN0362

Поред компаратора LOVIBOND CHECKIT, који је намењен лабораторијској и теренској контроли одређених параметара у води за пиће у просторијама лабораторијеЈКП  Младеновац достављен је и инсталиран ФОТОМЕТАР(model MD 600-tintometer LOVIBOND) од стране компаније Суперлаб, водећег дистрибутера лабораторијске опреме за територију Балкана и југоисточне Европе.

Одржана је и обука запослених, за рад на поменутом фотометру, што ће омогућити да се ради већи број анализа (одређивање гвожђа Fe+3 jona, Mn+7. NO-3, NO-2, NH3, укупну тврдоћу и сл.) што ће омогућити бољи свакодневни мониторинг квалитета воде за пиће, који је од пресудног значаја за функционисање предузећа. ВД директор ЈКП Младеновац Владета Лучић је истакао да је квалитет воде и функционисање снабдевања водом императив,  и да ће и даље радити, све што је неопходно, како би грађани имали воду задовољавајућег квалитета и  довољним количинама.


Радници ЈКП Младеновац, настављају свакодневне активности на санацији и реконструкцији атарских и некатегорисаних путева на територији општине Младеновац. Након успешно и на велико задовољство мештана Сенаје, завршених радова у тој сеоској месној заједници, комплетна механизација младеновачког комуналног предузећа, пребачена је у Велику Иванчу, где су током викенда завршени радови на атарском путу за Ливаде и некагорисаном путу за Леску. Радови у овој месној заједници настављају се предвиђеном динамиком.

vi

vi2

Упоредо са радовима на санацији некатегорисаних путева, радници ЈКП Младеновац раде и на изради и реконструкцији атарских путева на територији општине Младеновац. Недавно су завршени радови на граничном атарском путу Дубона-Умчари у дужини од 800 метара, а убрзано се приводе крају и радови на путу за Ливаде у месној заједници Велика Иванча у дужини од 400 метара. Иако је грађевинска механизација прилично у лошем стању захваљујући небризи и немару претходног руководства предузећа,радници и техничко особље предузећа уз велике напоре редовно извршава своје радне обавезе и успешно обавља све задатке које пред њих поставља ново руководство општине и предузећа.

slike 113slike 131slike 131slike 138