• 011 / 8231 422
  • komun@verat.net

Актуелно

Услуге које пружа ЈКП Младеновац

01

Услуге

Јавно комунално предузеће за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила ...

02

Водоснабдевање и канализација

Производња и дистрибуција воде за пиће, одвајање отпадних вода - канализација

03

Изношење смећа и другог неопозног отпада

Ношење смећа и другог неопасног отпада, сабирања, транспорта и складиштења амбалажног отпада

04

Одржавање комуналне хигијене

Održavanje komunalne higijene, čišćenje prašanja i poliranje ulica posipanje soli i čišćenje snijega i leda sabiranje rizleta

Вести и догађања

Погледај све вести