• 011 / 8231 422
  • komun@verat.net

О нама

14. Maрт 2018.

Предузеће је основано Решењем Народног одбора Општине Младеновац број 04-9515/1-61 од 29.05.1961. године као: Комунална радна организација за производњу и дистрибуцију воде и одржавање хигијене "12. Октобар" н.суб.о. Младеновац, улица Краљице Марије број 32. Предузеће је организовано Одлуком Скупштине Општине Младеновац, број 06-57/89-И као Комунално јавно предузеће и уписано у Судски регистар код Окружног привредног суда у Београду, под бројем Фи 1662/89 од 14.08.1989. године.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре у Регистар привредних субјеката под бројем БД. 45898/2005 дана 23.06.2005. године. Јавно предузеће послује под пуним пословним именом: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" Младеновац ("Ј.П.") Скраћени назив предузећа је: ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" Младеновац ("Ј.П."). Делови предузећа иступају у правном промету под пословним именом предузећа. Седиште предузећа је у Младеновцу у улици Краљице Марије бр. 32. Предузеће има свој заштитини знак који утврђује Директор предузећа. Заштитни знак ставља се на меморандум Јавног предузећа. Заштитни знак симболизује делатност Јавног предузећа.

Вести и догађања

Погледај све вести