• 011 / 8231 422
  • komun@verat.net

Нови контејнери за одлагање комуналног отпада

19. Април 2022. 12:00

Министарство заштите животне средине донирало је општини Младеновац 45 контејнера за одлагање комуналног отпада запремине 1.100. литара и 70 канти запремине 240 литара. Укупно 25 контејнера постављено је на јавним површинама на подручју Космаја, а преосталих 20 биће распоређено на другим локацијама где је то најпотребније. Канте за одлагање комуналног отпада биће постављене на старо градско гробље и гробље у Рајковцу.  Подршка Министартва заштите животне средине допринеће унапређењеу јавне хигијене у општини али и подизању свести о потреби заштите животне средине. Проширена је зона изношења смећа на села која до сада нису била у систему организованог одношења смећа у циљу унапређења те комуналне делатности у општини. У Сенаји, Дубони, Шепшину, Великој Крсни, Рабровцу и Великој Иванчи постављено је 150 нових контејнера са адекватним спремиштима, које екипе ЈКП „Младеновац“ празне два пута недељно.  Још 420 контејнера биће распоређено у поменутих шест села по бочним улицама. Поред овога, са 50 нових контејнера допуњен је број контејнера у самом граду.

Вести и догађања

Погледај све вести