• 011 / 8231 422
  • komun@verat.net

Вести

Нови контејнери за одлагање комуналног отпада

Министарство заштите животне средине донирало је општини Младеновац 45 контејнера за одлагање комуналног отпада запремине 1.100. литара и 70 канти запремине 240 литара. Укупно 25 контејнера постављено је на јавним површинама на ...

Прочитај више
Радови у улици Буковчич у Дубони

Екипе грађевинске оперативе Јавног комуналног предузећа „Младеновац“ наставиле су радове насипањем гребаног асфалта у МЗ „Дубона “, у улици Буковчић, дужине 250 ...

Прочитај више
Баванска улица Мала Врбица

Екипе грађевинске оперативе Јавног комуналног предузећа „Младеновац“ наставиле су радове насипањем гребаног асфалта у МЗ „Мала Врбица“, у Баванској улици, дужине 500 ...

Прочитај више
Виноградска улица Дубона

Екипе грађевинске оперативе Јавног комуналног предузећа „Младеновац“ наставиле су радове насипањем гребаног асфалта у МЗ „Дубона“, у Виноградској улици, дужине 500 ...

Прочитај више
Атарски пут крак Првомајске Дубона

Екипе грађевинске оперативе Јавног комуналног предузећа „Младеновац“ , изводе  земљане радове на атарском путу, крак Првомајске улице у МЗ „ Дубона“ . Дужина пута је 1 100 ...

Прочитај више
Атарски Стари пут Влашка

Екипе грађевинске оперативе Јавног комуналног предузећа „Младеновац“  наставиле су у МЗ „Влашка “, извођење  земљаних радова на атарском Старом путу у дужини од 1 500 ...

Прочитај више
Атарски пут Луке Влашка

Екипе грађевинске оперативе Јавног комуналног предузећа „Младеновац“  у МЗ „Влашка “ , изводе земљане радове на атарском путу Луке. Дужина пута је 1 500 ...

Прочитај више
Атарски путеви у Рабровцу

Екипе грађевинске оперативе Јавног комуналног предузећа „Младеновац“  у МЗ „Рабровац“ , изводе земљане радове на атарском путу за Глишиће дужине 700 метара и пут за цркву у дужини од 800 ...

Прочитај више
Атарски пут за Косовчић Рабровац

Екипе грађевинске оперативе Јавног комуналног предузећа „Младеновац“  у МЗ „Рабровац“ , изводе земљане радове на атарском путу за Косовчић. Дужина пута је 600 ...

Прочитај више
Улица Стевана Филиповића у Јагњилу

Екипе грађевинске оперативе Јавног комуналног предузећа „Младеновац“ наставиле су радове насипањем гребаног асфалта у МЗ „Јагњило“, у улици Стевана Филиповића, дужине 120 ...

Прочитај више